Om barns situation i världen
 
Ett urval av internet-adresser om barn som har sammanställts för att underlätta för handledare och elever att inhämta information.
Suveränt för t.ex projektarbetet....

Allmänt
Barnarbete
Barnhem
Barn HIV/AIDS
Barn i krig
Barn sexuellt utnyttjande
Barns rättigheter
Barn utbildning
Gatubarn
Girl Child
Övrigt
 

Allmänt

RÄDDA BARNEN
 

UNICEF
 

CRY
CRY (Child Relief & You) startade 1979 i Indien som "a reaction to the unjust situation of Indian children, by ordinary people hoping to make a difference".

RÖDA KORSET
Bra sökfunktion på länder och regioner.

CHILDREN OF CONFLICT
Informativ webbplats från BBC.

RAINBOW OF HOPE
Webbplats med länkar till alla rubriker.

GLOBAL CHILDNET
"The objectives of Global ChildNet include the facilitation of global access to credible information on child-related issues…"

HUMAN RIGHTS WATCH
Tar upp de flesta av rubrikerna.
tillbaka till innehållsförteckning
 

Barnarbete

STATE OF THE WORLD’S CHILDREN
1997 års State of the World’s Children från Unicef fokuserar på barnarbete.

BARNARBETE I ASIEN

IQBAL MASIH
 

PROJEKT PAKISTAN

GLOBEN OM IQBAL
Mycket information på svenska om Iqbal. Ljud och bild ur filmerna om honom.

UNICEF OM BARNARBETE
 

BARNARBETE I NICARAGUA

CHILD WORKERS IN ASIA
Child Workers in Asia (CWA) är ett nätverk av NGO som arbetar mot barnarbete. Ger även ut ett Newsletter.
Arbetar från Thailand.

WORKING CHILDREN
Concerned for Working Children (CWC) finns i Indien.
tillbaka till innehållsförteckning
 

Barnhem

BARNHEM I VÄRLDEN
Länkar till ett stort antal barnhem i världen.

CRY
Care and Relief for the Young har projekt i bland  annat  Kosovo och Rumänien.

SOS BARNBYAR
Svenska delen av organisationen.
Den internationella finns här
 

CASA MINUMATA
Lions barnhem i Rumänien.
Se även
om barn med handikapp i Rumänien

PROJEKT BARNHEM 55 I MOSKVA
Gripenskolans projektarbete
tillbaka till innehållsförteckning
 

Barn HIV/AIDS

LÄNKAR TILL BARN OCH HIV/AIDS
Många länkar grupperade under rubrikerna
Organisationer
Fakta och information
Artiklar och rapporter

AIDS I AFRIKA
Artikel den 20 januari 2000 från ABC News om AIDS i Afrika. Länkar.

AEGIS
Påstår sig vara världens största webbplats om HIV/AIDS.

ZAMBIAS FÖRÄLDRALÖSA GENERATION
Artikel från 29 oktober 1999. Innehåller bl a radioprogram på 27 minuter. Många länkar till ämnet.

tillbaka till innehållsförteckning

Barn i krig

BARN OCH KRIGET I BOSNIEN

BARNSOLDATER
Svenska Rädda Barnens webbplats om barnsoldater. Blandat svensk/engelsk text. Många bra länkar.

CHILDREN IN WAR AND PEACE

CHILDREN AND WAR
Många bra länkar.

KOALITION MOT BARNSOLDATER
Koalition för att stoppa användandet av barnsoldater.

CHILD SOLDIERS
Webbplats från Peace Pledge Union, Storbritannien. Innehåller även ett avsnitt om Peace Education.

THE SOLDIER CHILD
Bland  annat vittnesmål från barn som deltagit i krig.

WAR CHILD

Bildat 1993 av två filmare.

VOICES OF YOUTH

Från UNICEFs State of the World’s Children 1996 finns här "Introduction: Children in War".

SAVE THE CHILDREN

NEWSLETTER BARNSOLDATER
Children of War är ett Newsletter som ges ut av Svenska Rädda Barnen. Prenumeration till e-post, eller läsa på denna sida.

CDI
Bra webbplats från The Center for Defense Information.
tillbaka till innehållsförteckning

Barn sexuellt utnyttjande

ECPAT SVERIGE
Barnets rätt mot kommersiell sexuell exploatering.

v BARN OCH SEX TURISM

HACKERS MOT PEDOFILI

CAPCAT
CAPCAT = Coalition Against Prostitution, Child Abuse and Trafficking

SEXHANDEL I ÖSTEUROPA
"I en rapport av Christina Hagner och Helena Karlén konstateras entydigt
att sexhandel med minderåriga är ett växande problem i de tidigare kommunistiska staterna i Östeuropa."

BÖCKER OM BARNPORNOGRAFI
Sammanställt av stiftelsen Omtanken.

CHILD SEXUAL ABUSE
Sexual Assault Information Page är en sammanställning av länkar.

tillbaka till innehållsförteckning

Barns rättigheter

MULTILINGUAL CHILD RIGHTS
Barnkonventionen på många språk, inklusive svenska. Mängder av länkar.

BARNKONVENTIONEN
Stor webbplats om Barnkonventionen. Många aspekter och länkar.

CHILDREN’S RIGHTS COUNCIL
Grundades 1985.

PLAN

BARNETS RÄTTIGHETER

BARNKONVENTIONEN
Kortversion av FN:s konvention om barnets rättigheter.

WORLD SUMMIT FOR CHILDREN
Målen som beslutades 1990 på World Summit for Children. På
finns en del om hur långt målen nåtts.

BRIS
Barnens rätt i samhället..

BARN OCH TORTYR
OMCT World Organisation Against Torture har här ett avsnitt om barns situation.
tillbaka till innehållsförteckning

Barn utbildning
 

UTBILDNING I TREDJE VÄRLDEN

NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION

Internationella delen av den stora amerikanska organisationens webbplats.

JOMTIEN CONFERENCE
 OXFAM om konferensen Education for all, tio år efteråt.

tillbaka till innehållsförteckning

Gatubarn
 

GATUBARN I RUMÄNIEN
 

GATUBARN I BRASILIEN

CASA ALIANZA
Om gatubarn i Guatemala, Honduras, Nicaragua och Mexico.
Prenumeration kan ske på Nyhetsbrev.

STREETKIDS.NET
Kristen webbplats med länkar till olika gatubarnsprojekt i världen.

PANGAEA: STREET CHILDREN
Har särskilda sidor med länkar till gatubarn under rubrikerna
Worldwide
Latin America and the Caribbean
Asia and the Pacific
Africa
Russia
North America
Europe
Middle East

STREET KIDS INTERNATIONAL


tillbaka till innehållsförteckning

The girl child
 

UNICEF
 

WOMEN WATCH

The UN Internet Gateway on the Advancement and Empowerment of Women.

FAFIA

FAFIA is an alliance of over 40 Canadian women’s equality-seeking non-governmental organizations.
 

Övrigt

CHILDREN NOW
"Children Now uses research and mass communications to make the well being of children a top priority across the nation."

CHILDREN AND DEFENSE
Innehåller bl a ett avsnitt om Children and Guns.
Statistik för USA 1999:
Mer än tre barn begick varje dag självmord i USA genom att använda vapen. 2562 barn mördades av vapen

COVENANT HOUSE
Covenant House is the largest privately-funded childcare agency in US.

STATE OF THE WORLDS CHILDREN 2000

BRIS

Barns Rätt I Samhället.
 
 

tillbaka till innehållsförteckning

 sidan uppdaterad senast:sidan uppdaterad senast: av labo